French

                                                                                                                                 FR | NL
Voorstelling

Via onze diensten willen wij advies geven en mogelijke oplossingen aanreiken die de zelfredzaamheid en levenskwaliteit van personen met een fysieke, mentale of sensoriële handicap bevorderen en waardoor zij vooral thuis kunnen blijven wonen. Wij willen ook advies geven aan de omgeving van deze personen of aan elke andere hulp- of begeleidingsdienst.

Ontdek met de video de opdrachten van Solival::

      

Advies en studie voor woningaanpassing en technische hulpmiddelen

Solival is een vzw (erkend door AVIQ in het Waals Gewest) met als opdracht de zelfredzaamheid en levenskwaliteit in de thuiswoonsituatie van elkeen te bevorderen. Wij dekken het Waals en Brussels Hoofstedelijk Gewest.

Solival biedt elke persoon met zelfredzaamheidsverlies en zijn omgeving (ongeacht u bij de Christelijke Mutualiteit bent aangesloten of niet) informatie, advies en/of bezoek aan huis door één van onze ergotherapeuten.

Zij geven u de nodige informatie en kunnen uw woning analyseren. Zij evalueren dan de verschillende hindernissen in uw leefomgeving en werken een reeks aanbevelingen en voorstellen uit volgens uw persoonlijke situatie.

De voorstellen kunnen een aanpassing of herinrichting van uw woning betreffen maar ook aangepast materiaal en technische hulpmiddelen voor u: aangepast bestek, hulpmiddelen om zich aan te kleden, handgrepen … De technische hulpmiddelen zijn instrumenten, gereedschap, voorwerpen om een handeling die moeilijk of onmogelijk is geworden, te compenseren.

Bezoek aan huis

Onze ergotherapeuten beoordelen concreet bij iemand thuis de verschillende hindernissen en leggen een dossier aan dat met testen in onze testzaal kan worden aangevuld. Meer details

Test- en oefenzaal

In onze zaal te -Sint-Agatha Berchem tonen wij verschillende technische hulpmiddelen en aanpassings- en herinrichtingsmogelijkheden.

Wij bieden een niet-commerciële test- en oefenruimte waar iemand een keuze met kennis van zaken kan maken.
Met de moduleerbare inrichtingen in onze zaal kan een nauwkeurig lastenboek voor de inplanting worden opgesteld (ideale WC-hoogte, plaatsing van handgrepen, beweegruimte, hoogte van het werkvlak, …)

Onderzoek

Wij gaan continu op zoek naar nieuwe hulpmiddelen. Wij winnen informatie in door beurzen te bezoeken, opleidingen te volgen en daarnaast ook leveranciers, medisch personeel en de verschillende spelers in deze sector te ontmoeten.
Wij zoeken mee naar« maatwerkoplossingen».

Informatie en promotie

De mogelijkheden inzake technische hulpmiddelen en aanpassingen zijn maar weinig gekend net zoals de diensten die hierbij helpen en de administratieve procedure. Wij informeren en maken informatiefiches alsook specifieke dossiers voor de betrokkene, de familie en beroepskrachten. Meer details